ادبیات ...

                           

                              

                             آن ...،

                             ضمیر  ِ  اشاره  به  دور  ... ،

                             ضمیر  ِ  اشاره  به  تو ست ...

             

               

                       

                     

                       

                    

                             

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
سعیده

دوسش داشتم...شیرین بود از لحاظ زیبایی نه مفهوم [لبخند]