ابر ...

 

 

 

                         ماه  ِ  من ...

                         پُشت  ِ  کدامین  ابر  ِ  همیشه ای ... ؟

              

             

              

                

               

               

               

            

.

/ 0 نظر / 3 بازدید