خسته گی ...

 

 

 

                به  جائی  می رسی  که  خسته گی ات  در  نمی شود  و  درد  می شود ...

      

              

             

               

             

             

            

                

.

/ 0 نظر / 4 بازدید