تصمیم ...

 

 

 

                 بالاخره به این نتیجه رسیدم که عقل  و احساس را باید از هم جدا کرد ... ،

                 فکرَت را از سَرَم پرانده ام ... ،

                 حالا خیال َت دارد راحت توی ِ سَرَم  دانه دانه خاطره بر می چیند ...

    

        

        

          

           

          

        

         

          

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید