سرمشق ...

    

       

       

                  ع مثل ... ،

                  چرا هیچ معلّمی به ما سرمشق عشق نداد ... ؟

   

   

   

    

       

      

.

/ 0 نظر / 3 بازدید