شناخت ...

                     

                                  

                    عدم  ِ شناخت  از مرگ  باعث  ِ  نگرانی  می شود  ... ،

                    شناخت  ِ  زنده گی  امّا ...

                    باعث  ِ  وحشت  ...

                

               

                    

                     

                         

                     

                                      

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
سایلنت

باز هم می گم خیلی تلخ و بدبینانه می نویسید.. چرا؟؟

مینا

اوهوم[ناراحت]

رها

فوق العاده بود. مثل همیشه.