نظربازی ...

                     

       

             

            شما یک زن را در نظر بگیر . حالا او را در نظر نگیر ... ،

            نه ... ،

            دیگر نمی‌شود او را در نظر نگرفت …

   

        

           

        

        

        

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید