ساعت ...

            

                    

                            منتظر  که  باشی  ...

                            ساعت  نگذشتن  ِ  زمان  را  نشان  می دهد ...

        

                 

          

              

               

               

                    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید