سریال ...

                  

                           

            

                       بدبختی  از  آنجائی  شروع  می شود  که  قبلن  تمام  شده  بود ...

           

           

             

              

             

             

                         

   

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
yasna

یا شاید هم خوشبختی فاصله این بدبختی تا اون بدبختیه....

ملیکا

خیلی زیبا یود .من به باور رسیدم که هیچ چیز تموم نمیشه .