راست و دروغ ...

                            

                                                  

                 دروغ ِ ترس هام  را  نشنیده  بگیر ،

                 دست هام ...

                 از ترس ِ تنها ماندن است که دارند می لرزند  ،

                 به من نگاه کن ...

                 به من نگاه کن ،

                 ببین چشمان َم ...

                 چه قهرمانانه ...

                 دارند راست ترین التماس ِ عالم را فریاد می زنند ...

                                                    

                                               

                                                      

                                                             

                                           

.

/ 4 نظر / 5 بازدید
پری سا

در غربت فاصله ها زمانی که کوچه از وجود من و تو زمانی که نیمکت های پارک از نشستن من و تو زمانی که کوچه ی تنگ با دیوارهای کاهگلی با پل سیمانیش و لحظات انتظار و ساعت را از این و آن پرسیدن از هوای من و تو استنشاق نمی کند زمانی که در روی نیمکت تنهایی چون دو قطب ناهم نام از هم می گریزیم زمانی که به یاد می آورم که به تو دیگر نتوانم نگاه کرد زمانی که در هیاهوی شهر و گنگی صداها تن و دل به کس دیگری می سپاری زمانی که قلب کوچه پاسبان تنهایی ماست و دیگر صدای پاهامان به دنبال هم بر روی سنگ فرش خیابان طنین انداز نیست و زمانی که فاصله بین ماست بیا تا باهم بمیریم بلکه در دنیایی دیگر دور از نیرنگ ها دور از بدی ها با زیبایی ها فاصله را از میان برداریم زیرا این آخرین ستاره ی شب است ... 10 شهریور 54 " شهید ابراهیم اصغری"

پری سا

قلب توم آرام لرزش دستاتون بدر . همیشه تون بهار . زمستان هاتون بدر . آمین . . .

مری

چشمها انگار بهترین عضو بدنند...

:)

چشما همیشه صادقن!