هدیه ...

زمان ارزشمندترین موجودی عالم‌ست و هیچ هدیه‌ای ارزشمندتر از زمان‌ی که کسی برای تو صرف می‌کند نخواهد بود ...


/ 0 نظر / 73 بازدید