رد ...

 

 

 

                       انگار  روی  ِ  تمام  ِ   برف های  ِ  دنیا ...

                       رد ِ ّ  رفتن  است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 3 بازدید