داستان ِ کوتاه

              

 (غیر از راوی ، تمام ِ شخصیت های این داستان خیالی می باشند)

             

                      

                   من  و تو  ...

        

           

           

             

             

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید