نون ...

 

 

 

                            به  بوس  ِ  شب َ ش  محتاج  بود ...

         

           

          

         

          

         

         

         

        

.

/ 0 نظر / 3 بازدید