هشدار ...

         

                

           

                              هشدار ... ! 

                              این من حاوی تنهائی دلخراشی است ...

    

        

         

         

        

        

        

.

/ 0 نظر / 3 بازدید