کوچ ...

                   

                                  

                        

                              پرنده  نه  برای  ِ  آب  و  دانه ...


                              پرنده  به  سوی  ِ بهار کوچ  می کند ...

            

                

                               

                            

                                       

                                     

                                            

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
..

قشنگ بود