فرمانروا ...

                     

                      

                                   خدایا  تو  فرمان  دادی ...

                                   ماشین ِ  آدم  رفت  ته ِ  درّه ... ،

                                   بگذار  خودمان  فرمان  بدهیم  ... ،

                                   آدم جان ...

                                   بیا  بیا  بیا ...

                          

                                

                                

                                    

                                          

                                        

                           

                                

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
دل پاک

بیا بیا بیا.... نیا نیا، مالیدی...

..

خیلی عالی بود(یعنی من الان فهمیدم!)