خالی ...

                

             

    رفتی  و  جای  ِ  خالی  تو  پُر  نمی شود   ...  خالی ست کام  ِ این صدف،غم دُر نمی شود

   خالی ست بهر ِ تو صدف، ازبهر ِ من زمین  ...  گوری  که جز با  پیکر من  پُر  نمی شود

        

            

                 

                         

                          

                           

                                  

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سعیده

ای پریشانی آرام! کجایی ای مرگ ؟ در پری خانه ما حوصله غوغا نیست بر گل فرش، به جان کندن خود فهمیدم مرگ هم چاره ی دلتنگی ماهی ها نیست

رها

در اشک غوطه ورم...در اشک غسل میدهم...کاش همین الان در اشک بمیرم...