حرف ِ آخر ...

                          

                        

                         میان  ِ  این  همه  حرف ِ  الفبا ...

                         ج  د  ا  ی  ی  ...

                         با حرف ِ  آخر  تمام  می شود ... ،

                         مگر  مرگ  حرف  ِ  آخر  نیست ... ؟!

          

                   

                    

                            

                                

                             

                             

              

.

/ 0 نظر / 5 بازدید