شما چطور ... ؟!

                                                                  

                                                             

                                                                        

                  " این روزها ، همه  .....  نگاه می کنند ، شما چطور ؟! "

                                             .

                                             .

                                             .

                                   این جای ِ خالی  را ...

                                   بگذار همان  خالی  بماند ... ،

                                   "   این  روزها ، همه   نگاه  می کنند ،  ...   "  ،

                                   انگار ...

                                   هیچ  دستی ...

                                   برای ِ  یاری  نیست ...

                                                                      

                                                           

                                                                      

                                                                              

                                                                

                                                                         

.

/ 9 نظر / 5 بازدید
پری سا

آره ... آره ...

سمیرا

تو ..... خودت ........... به کی ..... دست دادی ؟!

سمیرا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] این روزها همه " .......... " را می خوانند و " .......... " را تماشا می کنند . لطفا جای خالی اول را با " هیچکده " و جای خالی دوم را با " جدایی نادر از سیمین " پر کنید . [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت سرها در گريبان است كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را ... و گر دست محبت سوي كس يازي به اكراه آورد دست از بغل بيرون كه سرما سخت سوزان است ... و می روند به خواب زمستانی ابدی ...........

از مــــــــا کــــه گذشـــت ! ولـــی بــــه دیـــگری موقــتی بـــودنت را گوشـزد کن تـــا از همان اول فکـــری بـــه حال جـــای خـــالیت کنـد...

مری

کیست که دستها را به گرمی بفشارد؟

ALONE

خیلی عالی بود

مسعود

اگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است ...