قصّه گو ...

              

                          

                     نشسته  بر تارک  ِ  پائیز ...

                     خسته  از  نرسیدن ...

                     در  من ...

                     کلاغی  گوش  به  زنگ  ِ  قصّه ی  ِ  رسیدن  است ...

     

       

          

         

          

          

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید