زمان ...

             

         

         

    زندگی نه با غم نه با بیماری نه با شکست نه با تنهایی نه با فراق، زندگی با هیچ‌کدام از

    این‌ها انسان را از پای درنمی‌آورد . چه بسیار انسان‌هایی که غم ندیده‌اند، بیمار نبوده‌اند،

    شکست نداشته‌اند ، تنها نشده‌اند و در فراق نسوخته‌اند امّا زندگی آن‌ها را ازپای درآورده.

    سلاح زندگی در جنگ با انسان، در جنگی نابرابر،سلاحی مرگ‌بار و بی‌سر و صداست.

    سلاح مرگ‌بار زندگی زمان است. زندگی با سلاح زمان انسان را از پای درمی‌آورد.

    زندگی می‌ایستد، نگاه می‌کند، و زمان هم‌چون عشقه‌ی مرگ بر جسم انسان چنبره می‌زند

    و در تمام وجود انسان ریشه می‌دواند و او را تقدیم مرگ می‌کند ...

          

        

         

       

.

/ 0 نظر / 5 بازدید