هدف ...

 

 

 

 

                    قطعا  هدف  از  آفرینش  ِ  آدم  زنده گی  بوده ... ،

                    فقط  بدی اش  اینجاست  که  به  هدف  نخورده ...

         

            

                 

                   

                        

                     

                 

                 

                         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید