بهار ...

 

 

 

                  عجب هوائی شده ... ،

                  کنار  ِ  پنجره  هم   پرنده ای  لای  ِ  چند  برگ  ِ  زرد  آواز  سر  داده ... ،

                  همه  گول  خورده ایم ...

     

      

           

                 

 

                   

                  

                

                    

.

/ 0 نظر / 3 بازدید