نمک شناس ..

                      

                      

                              مُشتی  توت  چید  و به دهان  بُرد ... ،

                              زیر ِ سایه ی  ِ  درخت  استراحت  کرد ... ،

                              رفت  باقی  درخت ها  را  قطع  کند ...

             

                     

                           

                                     

                                  

                                      

.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ققنوس

واقعا چه نمک نشناسی بوده. چطور دلشون میاد درختهای سبز رو قطع کنن