لهجه ....

                                                    

                                                           

                     " من " ...

                     انگار همان  " ما "  است ... ،

                     که  این  روزها  در شهر ِ  ما ...

                     با  لهجه ی ِ  تنهائی  ادا  می شود ...

                                                            

                                                               

                                                             

                                                       

                                                        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید