داستان ...

                          

                              

                             آخر  ِ  قصّه ها   نرسیدن  است ... ،

                             این  را ...

                             کلاغ  قار  می زد ...

       

                             

                                       

                             

                                    

                                

                                 

                

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
سرور

بسیار زیبا مینویسید

سعیده

آخر این داستان هر چی که هست عبوره یا رسیدنه ؟ اگه حتی دروغ،ولی بگو که این روز وشب ها مال منه![لبخند]

رها

موافقم...