فاصله ...

              

                         

                           از  این جا  تا  آن جا  دور  نیست ... ،

                           به  شرط  ِ  این  که  تو  اینجا  باشی  ...

          

              

                    

                       

                    

                   

                  

           

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
ناشناس

مثل همیشه به دل می نشینه.

زهرا

شاید به شرط این که تو آن جا باشی