شبیه ...

                          

                             

                 

                             تنهائی  یعنی ...

                             ما  در  بی تفاوتی  بی شباهت  نبودیم ...

         

            

           

            

               

             

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید