فرصت ...

 

 

 

 

                                     تو  فرصت  بودی  امّا  ...

                                     من  از  دست  رفت َم ...

       

         

          

           

            

             

             

           

           

             

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید