عطش ...

     

       

                   

                          مثل ِ آب به تشنه ی ِ هامون ...

                          تو به من بازگرد ...

     

       

       

     

        

       

              

.

/ 0 نظر / 4 بازدید