شباهت ...

 

 

 

                             چقدر  شبیه ایم ... ،

                             ابری  که  می آید  و  بارانی  که  نمی بارد ... ،

                             توئی  که  نمی آئی  و  منی  که  می بارم ...

         

            

             

               

               

               

           

           

                  

.

/ 0 نظر / 3 بازدید