پائیز ...

                     

                   

                         

                     نقاش  ِ  کائنات  مداد  ِ  نارنجی اش  را  بر می دارد ... ،

                     اینجا  هزاران  هزار  برگ  می میرند ...

         

             

                

               

               

             

              

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید