منتظر ...

                              

                                       

                                به جهنمّ  ِ  درک  که  می روی ... ،

                                ولی  فدای َت  شوم ...

                                زود  برگرد ...

                                   

                                      

                                                        

                                                 

                                         

                                             

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
ساغر

به جهنمّ

:)

:))))

دل پاک

بر نمیگردد، خودت زود برو.