بت ...

               

                            

                   

                                 شکسته ام  ... ،

                                 تبر  بر دوش  کیست ... ؟!

             

                    

                        

                    

                  

                   

                              

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعیده

من دوتا بت شکن بیشتر نمی شناسم . ابراهیم و که خیلی وقته مرده...عمرم به اون موقع ها قد نمیده[لبخند] اون یکی هم بچه بودم مرد [خنده] [متفکر]