گم شده ...

                         

                                       

                            من گم شده ام ... ،

                            از  یابنده  تقاضا  می شود ...

                            من  را  به  حال  ِ  خود َم  رها  کند  ...

           

                    

                        

                      

                                 

                            

                                    

                                           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید