باد ...

 

 

 

 

                            خسته ام ... ،

                            مثل  ِ  باد ... ،

                            کیست  که  نداند  سرنوشت ِ  باد  نرسیدن  است ... ؟!

      

          

          

         

          

         

      

        

          

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید