آتش ...

               

          

                          از حال ِ من مپرس ، چون سپندی بر آتش َم

                          یارم میان ِ خواب  زلف دست ِ باد  داده بود

          

              

             

           

            

         

                     

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید