س.ک.س و معاشقه ...

                       

                          

                        احساس  ِ  نیاز ...

                        با  ...

                        نیاز  ِ  احساس ...

                        فرق  دارد ...

             

                       

                          

                             

                        

                          

                      

               

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
نوا

دوست دارم چون بهت نیاز دارم یا بهت نیاز دارم چون دوست دارم . خیلی فرقه بین این دو تا عبارت خیلی ...