نتیجه ...

                                    

                                        

                 پرواز ِ  بی واهمه  از  زمین ِ  شیطان ...

                 سقوط  ِ  پُر واهمه  به آسمان ِ  خدا ست ...

                                              

                                     

                                          

                                                   

                                                      

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
قاصدک

سرچشمه ی این ذوق کجاست... همیشه جاری باشد.زبان گنگ من به حرف می آید در دستان شما.