بیهوده ...

                                       

                                         

                            جادّه ...

                            فقط  سرکوفت ِ  حقیقتی  به  نام  فاصله  است ... ،

                            و  در  این  سکون ِ  مطلق ...

                            پیچ در پیچی  جادّه ها  ...

                            چقدر خنده آور است ...

                                                                             

                                                                         

                                                                           

                                                                               

                                                                               

                                                                                 

                                                                

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مری

با اینکه کسی جاده رو تحویل نمیگیره بازم روش زیاده!!!!!!!

ریحون رایا

دستت در دستم دور است دلت از دلم یادم .....یادم کجا از خاطر رفت؟