گذشته ...

                     

                        

                                   از یک  جائی  به  بعد ...

                                   بَعد  وجود  ندارد ... ،

                                   گذشته  و گذشته  و  بازهم  گذشته ...

          

             

                    

                     

                        

                       

                              

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سپیده

چرا ... ؟!

کرانه

واقعآ....

یکی

بسیار عالی!!