ساده ...

          

                           

                              این  روزها ...

                              پیچیده  بودن ...

                              ساده ترین  کار ِ  دنیاست ...

        

               

              

            

             

           

                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید