مذهب ...

                                               

                                                               

                       همیشه  همین  بوده ... ،

                       دست های ِ  نا نجیب ...

                       از  زمین  خوشه  می چینند ... ،

                       امّا ...

                       رو  به  آسمان  بلند  می شوند ...

                                                                           

                                                                      

                                                                                

                                                                  

                                                                               

                                                                    

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
ئمسعود

بسیار عـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــی ... سراپـــا وضوح مفهوم بود

دل پاک

زمانی که آمد، کتاب مقدس در دست داشت، و ما داس در دست، زمینها داشتیم. اکنون، کتاب مقدس در دستان ماست، و او زمینهای ما را در دست دارد.