صفت و موصوف ...

                     

                                 

                  تنها  تنها صفتی  است  که  هفت  میلیارد  موصوف  دارد ...

                

                   

                    

                     

                  

                      

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
کرانه

آره ....خوب می فهمم...

dawn

حقیقت تلخ....