دردتر ...

               

            

                 

                     درد‌ت به جانم  بیا ، نبودن‌ات دردتر است به جانم ...

      

     

      

 

             

        

.

/ 0 نظر / 3 بازدید