پیدا ...

 

 

 

                             در  تاریکی  ِ  تنهائی  آدم ها  پیداترند ...

         

                   

                       

                         

                   

                          

                     

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید