احترام ...

                         

                            

                      چاه  ِ  تنهائی  حُرمت شناس  است ... ،

                      علی  بر سر  ِ  آن   و ...

                      من  در  ته  ِ  آن  به  زار  زدن ...

              

                             

                                           

                                         

                                        

                                            

                                     

                                                  

.

/ 5 نظر / 4 بازدید
رها

فوق العاده بود...

مینا

عالی[گل]

مریم

دردی اگر داری و همدردی نداری٬ با چاه آن را درمیان بگذار! با چاه! غم روی غم اندوختن دردیست جانکاه! گفتند این را پیش از این اما نگفتند٬ گر همرهان در چاهت افکندند و رفتند٬ آنگاه دردت را کجا فریاد کن. آه!

puma_6569

باز محراب علی مقتل خونین علی سبب قتل علی عدل علی دین علی