سلام ِ خدا بر او باد ...

                

                             

                         رسول  ِ   تنهائی ...

                         حضرت  ِ  درد ...

          

            

           

           

             

          

           

               

.

/ 0 نظر / 5 بازدید