تو ...

           

              

               

                       تو ...

                       مُبهم ترین  تعریف  ِ  دنیائی ...  ،

                       مخاطب  ِ  خاص ّ ِ عام ...

          

         

         

         

      

        

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید